Góra

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin

Kierownik Projektu  MATHEMATICS IN FOCUS

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS
tel. 91 444 12 67
e-mail: malgorzata.makiewicz@usz.edu.pl

mm

Kontakt w sprawach technicznych:
E-mail: maciej.olejnik@usz.edu.pl 
Telefon 721 909 907