Góra

M. Makiewicz, Elementy kultury matematycznej w fotografii, SKNMDM Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

2012 - poznawcza sie matematycznego mylenia okadka2012 - poznawcza sie matematycznego mylenia strona wydawnicza i spis treci