Góra

W dniu 5.10.2010 odbyło się posiedzenie jury konkursu zorganizowanego przez Studenckie Koło Młodych Dydaktyków Matematyki przy wsparciu Biura Promocji i Informacji US  „Matematyka w obiektywie – 2010”. Patronat honorowy nad konkursem sprawował J.M. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. Spośród ponad 400 prac komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. Jerzy Stelmach,  mgr Jerzy Kołodziejczyk, mgr Jacek Szudrowicz i dr Małgorzata Makiewicz (przewodnicząca) wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii „pojęcie matematyczne”

W grupie uczniów:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Bartłomiej Nieroda Jednokładność na przykładzie odbicia w kropli
II Marek Szajduk Symetria w przyrodzie
III Marek Grabowski Sklepienie kościoła Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
WYR Bartłomiej Nieroda Oś symetrii wzdłuż tułowia owada
WYR Alicja Piotrowska Czysta symetria w Laerdal
WYR Dorota Czajka Kąt środkowy
WYR Katarzyna Kaczmarczyk Stopa procentowa
WYR Sara Szostak Elipsa

W grupie dorosłych:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Agnieszka Urbaniak Wyjątkowa kula
II Piotr Stokłosa Intersekcja
III Mirosław Majewski Szlachetne elipsoidy
WYR Bronisław Pabich Gdzie tu jest matematyka?
WYR Anna Borkowska Cyrkiel
WYR Grażyna Maciejewska Cień kuli

W kategorii „prawidłowość matematyczna”

W grupie uczniów:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Małgorzata Rarata Trójkąt wpisany w okrąg
II Jadwiga Bosacka Figury podobne na Różance
III Agnieszka Horbacz Proste skośne
WYR Marta Sałahub Talesowa stodoła

W grupie dorosłych:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Olgierd Różycki Powtarzalność
II Mirosław Majewski Idealna symetria Islamu.
III Mirosława Jarmołowicz Regularność w Chengdu
WYR Danuta Dąbrowska-Wojciechowska Równoległość. Nierównoległość.
WYR Karolina Kania Trójkąt równoboczny i jego oś symetrii

W kategorii „ matematyczna metafora”

W grupie uczniów:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Katarzyna Kalkowska Dziewięć
II Jadwiga Bosacka Nieskończoność
III Katarzyna Kalkowska Wodne bryły
WYR Joanna Mazur Pozorna prosta styczna
WYR Marek Grabowski Geometria w Gorvan Slott

 

 

W grupie dorosłych:

miejsce Imię i nazwisko tytuł
I Mirosława Jarmołowicz Czworokąt niedomknięty
II Barbara Grabowska Wpisana w kwadrat
III Katarzyna Grządka Kwadrat elewacyjny
WYR Janusz Perzycki Niefunkcja
WYR Kazimierz Skurzyński Czy to już fraktal?

Wszystkich uczestników konkursu, osoby wyróżnione i sympatyków matematycznej fotografii zapraszamy na uroczystość podsumowania oraz na wystawę „Matematyka w obiektywie” do Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Papieża Jana Pawła II 22a w dniu 29 października 2010 o godz. 13:30.