Góra

W dniu 5.11.2011 odbyło się posiedzenie jury II edycji konkursu zorganizowanego przez Studenckie Koło Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego „Matematyka w obiektywie” pod patronatem
J.M. Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego i mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Spośród ponad 600 prac komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. Jerzy Stelmach, mgr Jerzy Kołodziejczyk, mgr inż. Tomasz Seidler i dr Małgorzata Makiewicz (przewodnicząca) wyłoniła następujących laureatów:

W grupie dorosłych:

 I Cezary Hendryk  Helix pomatia. Matematyka architekturą przyrody
 II Olgierd Różycki  Układ równań z jedną niewiadomą
 III Mirosława Jarmołowicz  Równoległość na rozmaitości
 WYR Alicja Fertała  Drzewo jako graf
 WYR Katarzyna Fudalej  Faneberie kropelkowe
 WYR Michał Kulik  Styczne
 WYR Monika Popławska  Sprawdzenie stanu granicznego nośności
elementów konstrukcji stalowych
 WYR Aleksandra Pyczak  Pęk prostych
 WYR Olgierd Różycki  Nawias klamrowy
 WYR Karolina Suberlak  Trójkąty miłosne
 WYR. za pomysł Mateusz Motyl  Zasada szufladkowa

W grupie młodzieży:

 I Klaudia Walewska  Kąt ostry
 II Marta Mazur  Symetria
 III Joanna Kliczka  Obrót i jednokładność
 WYR Patrycja Gnyla  Hiperbole
 WYR Bartosz Klimczak  Funkcje okresowe
 WYR Jan Łachiński  Suma zbiorów
 WYR Aleksandra Misiura  Spirala Archimedesa
 WYR Kacper Moroz  Położenie prostych w przestrzeni
 WYR Julia Mrozińska  Łzy natury zaklęte w sieci matematycznej
 WYR Patrycja Szubstarska  Roślinne kąty
 WYR za pomysł Monika Abramowicz  Nieskończoność
 WYR za pomysł Anna Cichos  Symetria rzeczywistości
 WYR za pomysł Małgorzata Dąbrowska  Walcowy ślimak

Ponadto jury wyłoniło 12 prac, którym przyznano
nominację do włączenia do kalendarza „Matematyka w obiektywie – 2012”. Są to prace:

I Bartosz Klimczak Funkcje okresowe
II Ewa Skrzypek Zamrożona pajęcza spirala
III Klaudia Walewska Kąt ostry
IV Mirosław Bąk Równoległość
V Patrycja Szubstarska Roślinne kąty
VI Cezary Hendryk Helix pomatia. Matematyka architekturą przyrody.
VII Mirosława Jarmołowicz Równoległość na rozmaitości
VIII Magdalena Litwiniuk Nieskończona
IX Joanna Kliczka Obrót i jednokładność
X Jan Łachinski Suma zbiorów
XI Katarzyna Grząka Prosto – o – kąt
XII Mirosława Jarmołowicz Spirala Leonarda da Vinci

Do uniwersyteckiej wystawy fotograficznej nominowane zostały prace
wyróżnione i nagrodzone oraz dodatkowo:

 Mirosław Majewski Mój płot, moja geometria
 Mirosław Majewski Modlitwa zachodzącego słońca
 Wojciech Skrzypek Lub
 Małgorzata Stępień Myśliciel i bryły – Centrum Nauki Kopernik
 Katarzyna Grządka Pchnięte w nieskończoność
 Kinga Stojanowska Kule
 Ewa Skrzypek Zamrożona pajęcza spirala
 Jadwiga Bosacka Ośmiokąt foremny

Osoby wyróżnione i sympatyków matematyki zapraszamy na uroczystość podsumowania oraz wernisaż wystawy „Matematyka w obiektywie” do Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Papieża Jana Pawła II 22a w dniu 30 listopada 2011 o godz. 10:00. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności (ilości osób) do dnia 23.11.2011 e-mailem na adres: kmdmus.naukowe@gmail.com

Wszystkim laureatom gratulujemy fantastycznych pomysłów, ciekawej realizacji oraz różnorodności przedstawień matematyki okiem aparatu fotograficznego.