mwo

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 30 listopada 2019r. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie  Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS od roku 2010 współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim.

Ulotki konkursowe

Edycja III
ulotka-ed-3-str1ulotka-ed-3-str2

Edycja IV

ulotka-ed-4-str1ulotka-ed-4-str2

Edycja V

2014%20-%20plakat_kwadrat_ed-v

Edycja VI

ulotka-2015-11-12