Góra

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ambasadorom VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie. Tegoroczna edycja jest rekordowa – zgłoszono ponad 15 tys. fotografii z całego świata.  Przewiduję opublikowanie wyników na www i FB zaraz po obradach jury – ok. 24.11.2017. Laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie. Uroczystość finałowa odbędzie się w Szczecinie 8.12.2017

Przewodnicząca Jury Konkursu

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US