Góra

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Instytut Matematyki
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin

Kierownik Projektu  MATHEMATICS IN FOCUS

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US
tel. 91 444 12 67
e-mail: mmakiewicz@usz.edu.pl

mm

Kontakt techniczny:

Uniwersytet Szczeciński
Uczelniane Centrum Informatyczne
Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych

mgr Janusz Słotarski
tel.: +48 91 444-1063

mgr Konrad Mielko:
+48 91 444-1057

mwo@usz.edu.pl