Góra
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Przewodnicząca Jury Konkursu Matematyka w obiektywie
dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS, prof. US

prof. Sergiusz Sachno
„Sfotografować matematykę – szatański pomysł!”

prof. Michał Szurek
„Matematyka w obiektywie”

Mateusz Słomiany (Instytut Matematyki US)
„Matematyka i muzyka”